Μαιευτική

Όλες οι υπηρεσίες

Εγκυμοσύνη

Κύηση υψηλού κινδύνου

Υπέρηχοι

Έλεγχος υπογονιμότητας

Παρακολούθηση κύησης

Φυσιολογικός Τοκετός

Προγεννητικός Έλεγχος

Διερεύνηση καθ’ εξιν αποβολών

Call Now Button